تقویم جادویی

  • ۲ مرداد (دیروز): در سال ۱۳۷۰ اتفاقات اولین سال تحصیلی هری پاتر در سنگ جادو شروع می شود. او توسط چندین جغد، دعوت نامه های هاگوارتز را دریافت می کند.