تقویم جادویی

  • ۳۱ مرداد (دیروز): تولد پرسی ویزلی از آرتور و مالی ویزلی در سال ۱۳۵۵.
    در سال ۱۳۷۳ مرحله نهایی بازی های جام جهانی کوییدیچ که در نهایت تیم ایرلند از بلغارستان با تفاوت امتیاز ۱۷۰ از ۱۶۰ می برد. در همان شب مرگ خوارها به چادرهای تماشاچیان حمله می کنند تا بارتی کراوچ پسر بتواند علامت شوم رو اجرا کند.
  • ۱ شهریور (امروز): در سال ۱۳۷۳ بارتیموس کراوچ، جن خانگی خود، وینکی را اخراج می کند.
  • ۲ شهریور (فردا): تولد روپرت گرینت بازیگر نقش رون ویزلی، متولد ۱۳۶۷.
    تولد استفن فرای، گوینده کتاب های صوتی انگلیسی هری پاتر، متولد ۱۳۳۶.