تقویم جادویی

  • 27 شهریور (دیروز): تولد الیزابت اسپریگز بازیگر نقش بانوی چاق در سنگ جادو، متولد 1308.
  • 28 شهریور (امروز): سالگرد تولد هرمیون گرنجر در سال 1358.
  • 29 شهریور (فردا): تولد شیان توماس بازیگر نقش آملیا بونز، متولد 1332.