اما واتسون / بازیگران / تام فلتون / دنیل ردکلیف / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عکس های جدید از شاهزاده دورگه، اما واتسون، تام فلتون و اکوس

فتوشوت های جدید از هری پاتر و دراکو مالفوی در فیلم شاهزاده دورگه از مجله Entertainment Weekly.
عکس های اما واتسون در مراسم اهدای جوایز جشنواره فیلم ملی.
عکس های جدید نمایش اکوس در برادوی امریکا با بازی دنیل رادکلیف و ریچارد گریفتز.
عکس های تام فلتون در مسابقه فوتبال خیریه.
عکس های کتی لونگ (بازیگر چوچانگ) در قسمتی از مجموعه درام Poirot براساس رمانی از آگاتا کریستی.