اولین عکس از رون ویزلی و دراکو مالفوی در موخره یادگاران مرگ

امید . فيلم 7 ۱۸۱

اولین عکس از رون ویزلی و دراکو مالفوی در موخره یادگاران مرگ

همچنان عوامل و بازیگران هری پاتر مشغول فیلمبرداری و اجرای صحنه موخره در ایستگاه کینگزکراس لندن هستند و بعضی از طرفداران خوش شانس هری پاتر موفق شدند از این صحنه ها عکس بگیرند.

آخرین عکس، چهره رون را در موخره مشخص میکند. این عکس را اینجا ببینید و بگویید به نظر شما چطور شده است؟

چند عکس هم از دراکو مالفوی با موهایی شبیه لوسیوس آمده است که می توانید اینجا ببینید.

یک ویدیو هم از روپرت و تام در حال قدم زدن در ایستگاه کینگزکراس با لباس نقش شان، می توانید اینجا ببینید.

سه عکس هم از اسکورپیوس و هوگو و تصویر بهتری از دراکو را می توانید در زیر ببینید:
- عکس از روبروی هری
- عکس از روبروی دراکو
- دراکو و اسکورپیوس
- هوگو

یک ویدیو هم از لحظه ورود و خروج بازیگران به ایستگاه کینگزکراس را با لباس نقش شان می توانید در اینجا ببینید. بچه ها در دقیقه ۰:۲۲ هستند، اما در دقیقه ۰:۳۸ است و در دقیقه ۲:۲۰ و ۲:۰۷ هم اسکورپیوس است.

تقویم جادویی

 • ۱۰ مرداد (دیروز): در سال 1370 و در روزی از این ماه، پرسی ویزلی موش خود خال خالی (اسکبرز) را به برادر کوچکترش رون می دهد.
  در سال 1370 لرد ولدمورت از کوییرل نا امید میشود که بتواند سنگ جادو را بدزدد برای همین در روح او حلول میکند.
  در سال 1375 انتشارات بلومزبری پیشنهاد انتشار کتاب های هری پاتر را قبول کرد.
  در سال 1376 بیل و فلور با هم ازدواج کردند که سرانجام با حمله مرگ خواران مراسم عروسی از هم پاشید و وزارتخانه ادامه...
 • ۱۱ مرداد (امروز): در سال ۱۳۷۴ دیوانه سازها به فرمان دلورس آمبریج به دادلی و هری حمله میکنند و در نهایت هری با اجرای طلسم مدافع (پاتروناس) آنها را دفع میکند.
  در همین روز و سال وزارتخانه و محفل ققنوس به این عملکرد هری واکنش نشان می دهند و در حکم اولیه وزارتخانه هری از مدرسه اخراج شد.
 • ۱۲ مرداد (فردا): در سال ۱۳۷۱ فرد، جرج و رون هری را با ماشین فورد آنجلیا قدیمی خود از خانه ی دورسلی ها نجات می دهند.
  در سال ۱۳۷۵ هری، هرمیون و ویزلی ها به کوچه دیاگون رفتند و در همان شب هری، رون و هرمیون مخفیانه دراکو را که به مغازه بورکین و بورکز می رفت را تعقیب کردند.