کپی مطلب «بلاگ دمنتور» بدون ذکر منبع در همشهری جوان

هفته نامه‌ی «همشهری جوان» در شماره آخر خود، نگاهی به خلاء موقت و انتشار آن در ایران داشته است که بخشی از آن کاملا برگفته از مطلب بلاگ دمنتور بوده که متاسفانه بدون ذکر منبع، در این نشریه به چاپ رسیده است.