وارنربراز:‌ فیلم‌های جدید، مشابه فیلم‌های هری پاتر خواهند بود

مدیرعامل استودیو وارنربراز تاکید کرد که این فقط اولین فیلم از مجموعه فیلم‌هایی از این دست خواهد بود و برای آن هم بازی ویدیویی منتشر خواهد شد و هم پارک موضوعی مخصوص آن ساخته می‌شود.