رولینگ

رولینگ از پایان یافتن هری پاتر غمگین است

جی. کی. رولینگ از اینکه با پایان کتابی که در دست نوشتن دارد، ماجراهای هری پاتر به پایان می‌رسد، غمگین است.
“جی. کی. رولینگ”، نویسنده مجموعه کتابهای پرفروش هری پاتر از اینکه به ماجراهای هری پاتر نزدیک می شود، بسیار غمگین است.
به گزارش بی بی سی، این نویسنده با اظهار این که از پایان یافتن ماجراهای هری پاتر احساس غمگینی می کند، درباره محتوای آخرین جلد هری پاتر توضیحی نداد.
رولینگ با بیان این که نوشتن کتاب به خوبی پیش می رود اما تاریخ چاپ آن مشخص نیست، گفت: « تاریخ چاپ کتاب را نمی توان قبل از این که داستان به پایانش نزدیک شود، پیش بینی کرد.»
او افزود:« من هنوز به آن نقطه پایانی نزدیک نشده ام اما از این که این آخرین جلد هری پاتر است، احساس غمگینی می کنم.»
نام آخرین جلد هری پاتر هنوز مشخص نشده است.
منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی