فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

منتقدان اول بايد نسخه عادي محفل ققنوس را ببينند

به گزارش وب سايت Slash Film، منتقدان تا زماني كه نسخۀ 35 ميليمتري (عادي) هري پاتر و محفل ققنوس را نديده اند، اجازه نخواهند داشت نسخۀ سه بعدي IMAX از اين فيلم را ببينند. كمپاني برادران وارنر، امروز با ارسال اطلاعيه اي به منتقدان، اين نكته را به آنها تذكر داده است.
ظاهراً ترس از اين مي رود كه منتقدان در هنگام تماشاي اين فيلم به صورت سه بعدي، بعضي از حركات سريع در صحنه هاي اوج فيلم را از دست بدهند. با اين حال برخي از صاحب نظران بر اين عقيده اند كه تماشاي فيلم ها در سينماهاي IMAX مي تواند يك فيلم خوب را به يك فيلم عالي تبديل كند. به طور مثال، تنها شمار كمي از منتقدان بعد از تماشاي بازگشت سوپرمن از اين موضوع ابراز ناراحتي كردند.