فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

نقد “محفل ققنوس” در روزنامه Times

روزنامۀ Times اولین نقد را برای فیلم هری پاتر و محفل ققنوس چاپ کرده است. در این نقد، بیش از هر چیز بازی ایملدا استانتون (دلورس آمبریج) و هلنا بونهام کارتر (بلاتریکس لسترنج) و “اشارات دوست داشتنی” دیوید ییتس (کارگردان) مورد توجه قرار گرفته اند:

در مورد بازیگران بزرگسال، ایملدا استانتون در نقش دلورس آمبریج – که جانشین دامبلدور می شود – به طور باورپذیری قابل تنفر است. هلنا بونهام کارتر نیز نقش بلاتریکس لسترنج شریر را با درخشش بازی می کند ولی از تمام استعدادهای او استفاده نشده است.
دیوید ییتس، کارگردان، چند اشارۀ دوست داشتنی دارد، از جمله این که وسایل آتش بازی دوقلوهای ویزلی از محیط تحصیلی به محیط تجاری منتقل می شوند. ولی در کل، جای تقریباً خالی وسایل کوچک و جالب جهان جادوگری در این فیلم احساس می شود، وسایلی که به وفور در فیلم های قبل وجود داشتند.

می توانید متن کامل نقد را در اینجا مطالعه کنید.