کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

نسخۀ جلد کاغذی “قدیسان” ۲۰۰۸ منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نسخۀ جلد کاغذی کتاب هری پاتر و قدیسان مرگ در سال ۲۰۰۸ منتشر خواهد شد:

پیش بینی می شود آخرین قسمت از مجموعه کتاب های هری پاتر رکوردهای قبلی فروش خود را بشکند. روز پنجشنبه بلومزبوری فاش کرد که میزان سفارشات برون مرزی برای هفتمین کتاب هری پاتر، ۱۷ در صد بیشتر از کل این میزان برای کتاب ششم بوده است. توجیه منطقی افزایش آمار سفارشات برون مرزی می تواند این باشد که انتشار ترجمه کتاب ها سه تا شش ماه طول می کشد.
به گفته نایجل نیوتن، مدیر بلومزبوری، این انتشارات مجموعۀ کامل همۀ کتاب های هری پاتر را در اول اکتبر (۹ مهر) و نسخۀ جلد کاغذی “قدیسان مرگ” را در سال ۲۰۰۸ منتشر خواهد کرد.