مختلف

ویروس کامپیوتری هری پاتر در اینترنت

ویروس موسوم به “هری پاتر” رایانه های بسیاری را دچار آسیب کرده و مشتاقان نسخه اینترنتی کتاب را در معرض خطر قرار داده است.
پس از گذشت چند روز از خبر هک شدن و به سرقت رفتن “هری پاتر و قدیسان مرگ” – که این هکر مدعی بود کتاب را بر روی اینترنت گذاشته است – فایلی همنام با جلد هفتم این رمان (هری پاتر و قدیسان مرگ) بر روی اینترنت گذاشته شده و افرادی که اقدام به باز کردن این فایل کرده اند با نابودی سیستم رایانه ای خود مواجه شده اند. اینان با تصور مواجه شدن با متن کتاب فایل مزبور را باز کرده اند.
این ویروس که رایانه ها را سریع از کار می اندازد طوری طراحی شده است که پس از فعال شدن پیغامی به این مضمون می فرستد: ” از کارهای شیطانی خود بپرهیزید تا از آتش جهنم در امان باشید.”
تصور می رود که طراحان این ویروس با اهداف مذهبی اقدام به ساخت این ویروس کرده اند تا خوانندگان سراغ هری پاتر نروند. سازندگان این ویروس از این جهت با هکر اینترنتی موسوم به ” گابریل ” هم عقیده اند.