اما واتسون

وب سايت رسمي اما واتسون: به زودي!

وب سايت Emma Watson.net با خبر شده است كه اما واتسون، بازيگر نقش هرميون گرنجر در فيلم هاي هري پاتر، به زودي وب سايت رسمي خود را افتتاح خواهد كرد! وب سايت ياد شده مي نويسد:

اين سايت عكس ها، مصاحبه ها و اطلاعات جديدي خواهد داشت و بيش از هر چيز به موضوعات و علايق شخصي خواهد پرداخت. اين ها تنها چيزهايي است كه در حال حاضر مي دانيم. اگر اطلاعات جديدي به دست بياوريم حتماً در اختيار ديگران قرار مي دهيم.