فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

دیوید یاتس: فیلم ششم مملو از س؟کـس است!

دیوید یاتس کارگردان هری پاتر و شاهزاده دورگه کار خود را از ماه سپتامبر شروع می کند. او در ادامه این اطلاعیه گفت: "… این فیلم در شروع کمتر صحنه های سخت و هیجانی دارد و بیشتر س؟ـکـس، مواد مخدر و جنب و جوش داره!" (منظور صحنه های عاطفی و نوجوانانه است)
هم دنیل رادکلیف و هم اما واتسون استعداد کارگردانی او برای محفل ققنوس را تایید کرده اند و این حقیقت که او برای بار دوم به کارگردانی این مجموعه باز خواهد گشت را بازگو کرده اند.
بعد از درج این خبر در سایت HPANA اکثر کاربران این سایت از این خبر تعجب کرده اند و بعضی از آنها نوشته اند که احتمالا این فیلم به خاطر این صحنه ها درجه R خواهد گرفت و اکثرا به خاطر این تصمیم ابراز خوشحالی کرده اند.
دیوید یاتس از عبارت Se?x and Drugs and Rock and Roll استفاده کرده است که این نام یک موسیقی مشهور است از Ian Dury. و به احتمال زیاد منظور از این عبارت جنب و جوش هیجانی و عاطفی نوجوانانه است نه اینکه واقعا این صحنه ها در فیلم تهیه شوند!