روپرت گرینت / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

روپرت گرينت: در فيلم ششم كوييديچ بازي مي كنم!

با تشكر از Rupert Grint.net كه انتشار دو مصاحبۀ جديد با روپرت گرينت را به ما خبر داد. يكي از آن مصاحبه ها را وب سايت Inguirer.com با دن، اما و روپرت انجام داده است ولي روپرت كانون توجه بوده است. مصاحبۀ دوم را نيز Daily Record منتشر كرده است.
روپرت در اين مصاحبه ها از رون در كتاب هفتم، رولينگ، تفاوت ها و شباهت هايش با رون و وعدۀ عوامل فيلم ششم براي بازي كوييديچ مي گويد.
متن قسمت هايي از مصاحبه ها به فارسي در ادامه خبر…

نگران اين نيستي كه كاراكترت ممكنه يكي از افرادي باشه كه در كتاب آخر مي ميره؟

روپرت: براي من خيلي باحاله كه يك صحنۀ مرگ داشته باشم، خصوصاً اگه در يك جنگ تمام عيار بميره. با اين حال پايان داستان خيلي غم انگيز ميشه. فقط دو فيلم ديگه مونده. تموم كردن اين فيلم ها خيلي برام عجيبه چون اين فيلم ها بخشي بزرگي از زندگي من بوده ن.
اون وقت قراره بدون اون زندگي كنم. من از كساني كه منو انتخاب كرده ن خيلي متشكرم چون اين فيلم ها به من اجازه دادن كارهايي رو انجام بدم كه شايد هيچ وقت انجام نمي دادم. از مدرسه راحت شدم كه همين يه خودش يك كمكه. من به جاهايي رفته م كه اگر اين فيلم ها سر راه من قرار نمي گرفتن شايد هيچ وقت نمي رفتم.

فرصت پيدا مي كني با جي.كي.رولينگ صحبت كني؟

روپرت: آره، اون به لوكيشن مياد. با هم صحبت مي كنيم. ولي اون حواسش خوب جمعه كه چيزي رو لو نده. من و دن چند تا سؤال ازش پرسيديم. راستش، پرسيديم هري زنده مي مونه يا نه، ولي اون هيچي به ما نگفت.

چه تفاوت ها و شباهت هايي با رون داري؟

روپرت: من دلم مي خواد فكر كنم كمي شجاع تر از رون هستم چون اون گاهي اوقات ترسو مي شه. با اين حال من هم از عنكبوت ها مي ترسم. ولي توي اين فيلم، رون كمي از ترسش رو كنار مي گذاره. اون به چند تا از مرگ خوارها حمله مي كنه. پس اون داره به مرحلۀ شجاعت مي رسه.

از اين كه در فيلم پنجم فرصت كوييديچ بازي كردن رو از دست دادي ناراحتي؟

روپرت: از اين كه نتونستم اين كارو بكنم يه ذره مأيوس شدم. داشتم انتظارش رو مي كشيدم. ولي اين كتاب خيلي بزرگه و خيلي سخته وارد جزئياتش بشي، براي همين من كاملاً درك كردم كه چرا نتونستم اين كارو بكنم. توي فيلم چيزي از بين نرفته چون داستان اصلي در مورد هريه. اين خيلي خوبه كه با اهميت احساس نميشه.
ما فيلمبرداري فيلم ششم رو از سپتامبر (شهريور/مهر) شروع مي كنيم و اونا به من گفتن كه توي اون فيلم من فرصت بازي كوييديچ پيدا مي كنم.