روپرت گرینت / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

روپرت گرینت: در فیلم ششم کوییدیچ بازی می کنم!

با تشکر از Rupert Grint.net که انتشار دو مصاحبۀ جدید با روپرت گرینت را به ما خبر داد. یکی از آن مصاحبه ها را وب سایت Inguirer.com با دن، اما و روپرت انجام داده است ولی روپرت کانون توجه بوده است. مصاحبۀ دوم را نیز Daily Record منتشر کرده است.
روپرت در این مصاحبه ها از رون در کتاب هفتم، رولینگ، تفاوت ها و شباهت هایش با رون و وعدۀ عوامل فیلم ششم برای بازی کوییدیچ می گوید.
متن قسمت هایی از مصاحبه ها به فارسی در ادامه خبر…

نگران این نیستی که کاراکترت ممکنه یکی از افرادی باشه که در کتاب آخر می میره؟

روپرت: برای من خیلی باحاله که یک صحنۀ مرگ داشته باشم، خصوصاً اگه در یک جنگ تمام عیار بمیره. با این حال پایان داستان خیلی غم انگیز میشه. فقط دو فیلم دیگه مونده. تموم کردن این فیلم ها خیلی برام عجیبه چون این فیلم ها بخشی بزرگی از زندگی من بوده ن.
اون وقت قراره بدون اون زندگی کنم. من از کسانی که منو انتخاب کرده ن خیلی متشکرم چون این فیلم ها به من اجازه دادن کارهایی رو انجام بدم که شاید هیچ وقت انجام نمی دادم. از مدرسه راحت شدم که همین یه خودش یک کمکه. من به جاهایی رفته م که اگر این فیلم ها سر راه من قرار نمی گرفتن شاید هیچ وقت نمی رفتم.

فرصت پیدا می کنی با جی.کی.رولینگ صحبت کنی؟

روپرت: آره، اون به لوکیشن میاد. با هم صحبت می کنیم. ولی اون حواسش خوب جمعه که چیزی رو لو نده. من و دن چند تا سؤال ازش پرسیدیم. راستش، پرسیدیم هری زنده می مونه یا نه، ولی اون هیچی به ما نگفت.

چه تفاوت ها و شباهت هایی با رون داری؟

روپرت: من دلم می خواد فکر کنم کمی شجاع تر از رون هستم چون اون گاهی اوقات ترسو می شه. با این حال من هم از عنکبوت ها می ترسم. ولی توی این فیلم، رون کمی از ترسش رو کنار می گذاره. اون به چند تا از مرگ خوارها حمله می کنه. پس اون داره به مرحلۀ شجاعت می رسه.

از این که در فیلم پنجم فرصت کوییدیچ بازی کردن رو از دست دادی ناراحتی؟

روپرت: از این که نتونستم این کارو بکنم یه ذره مأیوس شدم. داشتم انتظارش رو می کشیدم. ولی این کتاب خیلی بزرگه و خیلی سخته وارد جزئیاتش بشی، برای همین من کاملاً درک کردم که چرا نتونستم این کارو بکنم. توی فیلم چیزی از بین نرفته چون داستان اصلی در مورد هریه. این خیلی خوبه که با اهمیت احساس نمیشه.
ما فیلمبرداری فیلم ششم رو از سپتامبر (شهریور/مهر) شروع می کنیم و اونا به من گفتن که توی اون فیلم من فرصت بازی کوییدیچ پیدا می کنم.