بازیگران / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

انتخاب يك دختر بچه براي بازي در “شاهزاده دورگه”

پس از انتخاب پسربچه اي به نام “تيلور تريپهوك” براي بازي در فيلم هري پاتر و شاهزادۀ دورگه، امروز Wimbledon Guardian گزارش داد كه يك دختر بچه با همين سن و سال براي بازي در اين فيلم انتخاب شده است. “كتي هد”، 11 ساله، از بين 250 دختر هم سن خودش براي ايفاي نقشي در ششمين فيلم هري پاتر انتخاب شده است. اين دختربچۀ اهل لندن روز 24 سپتامبر (2 مهر) كارش را با حضور در فيلمبرداري هري پاتر و شاهزادۀ دورگه شروع خواهد كرد.
هري پاتر و شاهزادۀ دورگه به كارگرداني ديويد ييتس، 21 نوامبر 2008 (اول آذر 1387) اكران خواهد شد!