سایت های ایرانی

تغییر آدرس سایت “مرگ خوار”

قابل توجه دوستان و طرفداران سایت “مرگ خوار”. این سایت به دلیل مشکلاتی آدرس خود را به www.hogzmid.com تغییر داد و ممکن است بعدا margkhar.ir هم به آدرس های آن اضافه شود.