اما واتسون

اما واتسون در حال مذاکره برای نقشی در Soul Surfer

یک پایگاه خبری گزارش که زندگی نامه ی بتانی همیلتون ( Soul Surfer ) فیلم خواهد شد . این خبر گذاری همچنین تایید کرد که اما واتسون یکی از کاندیداهای بازی در نقش بتانی همیلتون در این فیلم است . فیلمبرداری این فیلم را که جیمز تیرنی آن را کارگردانی می کند از ماه سپتامبر در هاوایی آغاز خواهد شد.
فرستنده خبر: دوستدار امید | منبع: Potternet.co.sr