کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

از نوجوان فرانسوی مترجم “یادگاران” شکایت نخواهد شد

پسر ۱۶ ساله فرانسوی که به علت ترجمه غیرمجاز هری پاتر و یادگاران مرگ و انتشار آن بر روی اینترنت دستگیر شده بود، با موافقت جی.کی.رولینگ مورد تعقیب قانونی قرار نخواهد گرفت.
ناشر فرانسوی این کتاب می گوید: “این نوجوان پس از این که هفته پیش دستگیر شد و مدت کوتاهی در بازداشت بود، به پلیس گفت که با ترجمه غیرمجاز خود قصد درآمدزایی نداشته است. رولینگ تنها قصد “دستگیری شبکه مترجم های سازمان یافته ای را داشته که به طور همزمان کار کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از علاقه شدید عموم سوء استفاده می کنند،” نه طرفداران این کتاب ها.”

منبع: The Snitch