اما واتسون

اما واتسون در فهرست “زیباترین چهره های جهان”

اما واتسون، بازیگر نقش هرمیون گرنجر در فیلم های هری پاتر، در فهرست “۱۰۰ چهره ی زیبای جهان” که بوسیله Independent Critics تهیه شده، در رده ی ۳۰م قرار گرفته است. فهرست کامل در اینجا قابل مطالعه است.
منبع: The Snitch