بازیگران

“ریچارد گریفتز” در مورد بازیگران هری پاتر صحبت میکند

در یک مصاحبه ای که با New York Post انجام شده، “ورنون دورسلی” توضیحاتی در مورد ستاره های جوان فیلم های هری پاتر داد: “خیلی پیچیده و وحشتانکه، هر چی از اونها میخوان به خوبی از عهده اش بر میان. آیا مجبورن که از تکنیک های احساسی هم استفاده کنن؟ اگه این جوری بشه که خیلی جالب میشه.” گریفتز همچنین در مورد نقش های دیگه ی خودش به غیر از هری پاتر صحبت هایی کرد، مثل کاراکتر “هکتور” در “پسران تاریخ.”