رولینگ

جو به برپایی مرکز تحقیقات MS کمک میکند

جی.کی.رولینگ مبلغ هنگفتی را جهت کمک به برپایی یک مرکز تحقیقاتی برای بیماران MS در ادینبورگ پرداخت. رقم این کمک هنوز فاش نشده است، پشتوانه ی این کمک رسانی حدود 2.5 میلیون پاند انگلیس در مرکز درمانی برای دانشگاه ادینبورگ خواهد بود. اسکاتلند با حدود 10،400 بیمار پایتخت MS جهان است.
جی.کی.رولینگ در مورد این کمک سخاوتمندانه ی بزرگش میگوید: “این یه معامله ی بزرگی با خودم بود تا بتونم به این مرکز تحقیقانی کمک کنم و ازشون پشتیبانی به عمل بیارم. واقعا خوشحال و هیجان زده هستم که این مرکز گامی به جلو برداشت تا بتونه از راز های بیماری MS پرده برداره. و حتما یه روزی موفق میشه.”