دنیل ردکلیف

رادکلیف در لیست ثروتمندان، نهم شد

Sunday Time لیست ثروتمندان سال 2006 در بریتانیا را منتشر کرد که دانیل رادکلیف با 14 میلیون پاند انگلیس (22،925،000،000 تومان) در رتبه ی نهم این لیست قرار گرفت. این لیست 1000 شخص یا خانواداه ثروتمند انگلیسی را بر اساس تشخیص آنها بر حسب اموال، دارایی ها یا سهام های قابل توجه در کمپانی های بزرگ آنها تهیه شده است.
جی.کی.رولینگ با برآورد تقریبی 520 میلیون پاند انگلیس (849،142،000،000 تومان) ثروت، در بالاترین قسمت لیست میلیونر های تلویزیون و فیلم قرار گرفت.
برای تبدیل ثروت ها، بر اساس دلاری 917 تومان حساب شده است.