فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

چهار تاریخ اکران دیگر از محفل ققنوس

امروز برادران وارنر چهار تاریخ زیر را برای اکران فیلم پنجم تایید کردند:
– فرانسه: 11 جولای (20 تیر)
– ایرلند: 13 جولای (22 تیر)
– مجارستان: 19 جولای (28 تیر)
– نروژ: 13 جولای (22 تیر)