پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

چهار تاریخ اکران دیگر از محفل ققنوس

امروز برادران وارنر چهار تاریخ زیر را برای اکران فیلم پنجم تایید کردند:
– فرانسه: ۱۱ جولای (۲۰ تیر)
– ایرلند: ۱۳ جولای (۲۲ تیر)
– مجارستان: ۱۹ جولای (۲۸ تیر)
– نروژ: ۱۳ جولای (۲۲ تیر)