بازیگران

مصاحبه با جیسون ایساکس

در جوایز ۲۰۰۶ Empire، مجله ی caught up با بازیگر نقش لوسیوس مالفوی گفتگویی انجام داده و جیسون هم صحبت هایی کوتاه در مورد فیلم های هری پاتر و در مورد کلاه گیس مورد علاقه اش گفته.

خوب چه خبر از هری پاتر؟
نمیدونم، اونها بدون من کارشون رو شروع کردن. شبیه اکثر چیزای زندگیم. من حتی هنوز فیلم نامه رو هم نخوندم. اگه بخوام صادق باشم باید بگم که اصلا نمیدونم قراره این سری چه اتفاقایی بیافته. میدونم که قراره آخرش به زندان بیافتم – که همچین رازه بزرگی هم نیستش.

اصلا مالفوی برای فیلم ۵ برمیگرده؟
اوه، نمیدونم، باید از دیوید بپرسین (هیمن، تولید کننده پاتر)، خوب امیدوارم که برگردم، به جان خودم اصلا نمیتونم تحمل کنم یکی دیگه بره اون کلاه گیس خوشگلم رو بذاره سرش. شما ها اصلا درک نمکنین من چی میگم.

مثل اینکه رابطه عمیقی با اون کلاه گیس برقرار کردی، نه؟
آره.