بازیگران

کریس رنکین شخصیت پرسی را توضیح میدهد

کریس رنکین (پرسی ویزلی) اخیرا با icSurreyOnline مصاحبه ای در مورد نقشش در پنجمین فیلم هری پاتر، هری پاتر و محفل ققنوس انجام داده است. رنکین اطلاعات زیر را در مورد شخصیت اش باز گو کرد:

“در جریان فیلم ها، او از شخصیت دانش آموز ارشد مغرور، به یک شخصیت زننده ای تبدیل میشه… شخصیت من در آخرین فیلم نیست، اما تو فیلم بعدی پیداش میشه، و واقعا نفرت انگیز میشه… قطعا مستخدم وزارت سحر و جادو میشه و شدیدا تشنه ی قدرت هست و میخواد بالاتر از همه باشه.”

متن کامل مصاحبه را میتوانید از اینجا بخوانید.