فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

“تری گیلیام” برای کارگردانی شاهزاده ی دورگه؟

وب سایت IMDB از کارگردانی تری گیلیام برای هری پاتر و شاهزاده ی دورگه، ششمین فیلم هری پاتر، خبر داده است. تا زمانی که این خبر تایید نشده است لطفا آن را به صورت شایعه نگاه کنید. گیلیام بیشتر برای کارش با مجموعه ی مانتی فایتان (نام یک برنامه تلویزیونی مشهور کمدی طنز انگلستان) مشهور شده است.
اطلاعیه جدید: وب سایت IMDb این خبر را از صفحه ی فیلم شاهزاده ی دورگه اش حذف کرد، که این نشان دهنده ی این است که خبر تایید نشده است. و وارنر براز خبر داد که هنوز هیچ کس برای کارگردانی شاهزاده ی دورگه تایین نشده است.