روپرت گرینت

ویدیو مصاحبه های جدید گرینت و براک

AOL Moviefone یک مصاحبه ی کاملا جدید با روپرت گرینت و جرمی براک، کارگردان آموزش های رانندگی را منتشر کرده است. به علاوه، Variety.com دومین بخش از مصاحبه اش با این دو نفر را منتشر کرد.