بازی‌ها

جام آتش پرفروش ترین بازی ویدیویی شد

Nintendo Power، مجله ی رسمی بازی های ویدیویی غول پیکر Nintendo، در آخرین مقاله ی خود هری پاتر و جام آتش را به عنوان پر فروش ترین بازی برای GameBoy Advanced در ماه آوریل معرفی کرد.
این رتبه ی شگفت آور برای بازی های ویدیویی جام آتش از شش ماه پیش تا ۱۰ می را حساب کرده است.