مختلف

کودکان استرالیایی عاشق هری پاتر هستند

یک نظر سنجی جدید توسط بزرگترین کتابفروشی استرالیا به نام آنگوس و رابرتسون از ۲۳،۰۰۰ کودک استرالیایی، با میانگین سن ۵ تا ۱۷ سال، در مورد کتاب های مورد علاقه شان صورت گرفته است. هری پاتر (که معلوم بود از اولش!) در رتبه ی اول قرار گرفت. بیشتر از ۵۰ نظر داده شده از آثار ۲۳ نویسنده استرالیایی بوده است. مسئولین این نظر سنجی از قرار گرفتن کتاب های قدیمی در لیست مورد علاقه ی کودکان تعجب کردند. کتاب هایی مانند برای کشتن یک مرغ و افتخار و شرم از جمله این کتاب ها بودند.