فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

شایعه فیلمبرداری فیلم محفل ققنوس در نزدیک “برج پل”

شایعه شده است که بعضی از بخش های فیلمبرداری محفل ققنوس در لندن و در نزدیکی” پل برج” برگزار خواهد شد. گروه چهار روز گذشته را در منطقه اسکله باتلرز و در کنار رودخانه دامس مشغول فیلمبرداری بوده اند. سال گذشته دیوید یتس( کارگردان فیلم) در مصاحبه ای اعلام کرد که او می خواسته یک تعقیب و گریز جادوگری در میان آثار باستانی و گردشگری لندن داشته باشد و در برابر فیلم برداری بر روی رودخانه هم چیزهایی گفت. صحت این خبر هنوز تأیید نشده است.
فرستنده خبر: سجاد