کتاب 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

هری پاتر برای ناشرین کتاب هم جادو میکند

بر اساس یک گزارش منتشر شده توسط گروه آموزشی Book Industry، ناشرین در سال ۲۰۰۵ حدود ۳۴.۶ بیلیون (در انگلیس‌ معادل‌ یک‌ ملیون‌ میلیون‌ و درامریکا هزار میلیون‌ است‌) دلار در آمد داشته اند، که نسبت به سال قبل ۵.۹ درصد رشد داشته است. ۳.۱ بیلیون کتاب در سال گذشته به فروش رفته است، که این رقم نسبت به سال ۲۰۰۴ حدود ۳.۸ درصد رشد داشته است. بیشترین رشد در شاخه کتاب های نوجوانان به وجود آمد که با فروش ۳.۳۴ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۵ بیشترین رکورد را داشته است. انتشار ششمین کتاب از مجموعه هری پاتر به نام هری پاتر و شاهزاده ی دورگه، بیشترین تاثیر را در فروش کتاب به جا گذاشت. نیویورک تایمز مینویسد:

کتاب های کودکان سال گذشته با انتشار ششمین قطعه از مجموعه هری پاتر، به نام هری پاتر و شاهزاده ی دورگه پیشرفت چشم گیری داشت و به خوبی رشد کرد. به گفته ناشر این کتاب، اسکلاستیک، این کتاب در ایالات متحده ۱۱ میلیون کپی از خود را به فروش رسانده است که این رقم تنها مبوط به نه ماه اول فروش این کتاب در کتابفروشی ها است.