فیلم‌ها

خودروی دزدیده شده ی ویزلی ها در قلعه پیدا شد

اکتبر گذشته، ماشین پرنده فورد آنجلیا قدیمی استفاده شده در هری پاتر و تالار اسرار (ماشین خانواده ی ویزلی) به صورت مرموزی از استودیو جنوبی فیلم در خیابان اگنس دزدیده شده بود. چهارشنبه گذشته این ماشین در قلعه کارن بری یافت شد.