مختلف

داوینچی در بیشترین جستجو از پاتر پیشی گرفت

نسخه ی سینمایی رمان پرفروش دن براون، «رمز داوینچی»، در بیشترین جستجو در اینترنت برای فیلم ها، از «هری پاتر و جام آتش» پیشی گرفته است. آخرین فیلمی كه توانسته بود این كار بزرگ را انجام دهد «جنگ ستارگان ایپزود سوم»، فقط در مدت كوتاهی بعد از انتشارش یعنی ماه می گذشته بود. «رمز داوینچی» دیروز به نمایش درآمد.
فرستنده خبر: حسین ویزلی منبع: ماگل نت