فیلم 4 "هری پاتر و جام آتش"

گروه خواهران عجیب

صحنه ی بعدی حذف شده از فیلم چهارم هری پاتر، به نام “گروه خواهران عجیب” در دو نوع با کیفیت بالا و با کیفیت متوسط به خاطر طولانی بودن مدت زمان صحنه با زیر نویس فارسی در سایت قرار گرفته است. برای دیدن این صحنه های اینجا را کلیک کنید و اگر این صحنه لینک نشده بود، کلید های Ctrl + F5 را فشار دهید.