سایت های ایرانی

تکمیل خبر: شکایت رولینگ از JKRowling.ir

(به نقل از کاظم سافت) نمایندگان رسمی و حقوقی خانم جی کی رولینگ، که از ده بیست تایی که من شمردم بیشتر بودند، از شخص شخیص و در عین حال حقیر بنده، شکایت کرده اند، صبر کنید جالب تر هم میشه. ۱۴ صفحه شکایت نامه با ادله و دلایل جورواجور که آره، ما داریم از این نام پول در میاریم؛ یک نمونه از این استدلال بیابانی رو باهم در زیر بخونیم:

The words "Kazem Software's" are a link to Kazem Software's website at URL www.kazemsoft.com(pleaseseeTab10ofAnnexureA). Accordingly.itis clear that the Respondent is using the Domain Name in order to divert internet users seeking information about the Complainant to the commercial website of Kazem Softare.

اضافه کنم که این متن به همینجا ختم نمی شود و ایشان هزار دلیل برای اثبات تجاری بودن وب سایت ما یعنی اینجا می آورند، حال شما بعد از یک گشت و گذار دورتادور وب سایت بگویید، سایت ما تا بحال رنگ تجاری به خود دیده یا نه؟ خوشم میاد که خیلی ها خیلی خیلی حقیر تر از این حرف ها هستند و خودشون رو نشون دادند.