کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

سرمایه گذاری روی کتاب هفت

تحلیل گر اسکلاستیک، “درو کرام” گفت برای بالا بردن سهام اسکلاستیک عهده دار انتشار هفتمین کتاب جی.کی.رولینگ در مجموعه ی هری پاتر خواهد شد.
“جهت بالابردن سهام و داشتن بیشترین انتشار کتاب، مجبور به انتشار کتاب بعدی، هفتمین قسمت هری پاتر شدیم که این به علت پتانسیل بالای فروش این کتاب ها است که با نگاهی به آمار سهام در گذشته کاملا قابل درک است.”
کرام با تحقیق و پژوهش در انتشارات آموزشی به این نکته واقف شد که این عمل باعث رشد انتشارات خواهد شد. در سایه اختیار افزایش بودجه مدرسه توسط قانون “دیگر کودکی نادیده گرفته نمیشود”. اسکلاستیک به خاطر وضعیت ویژه ای که در ترویج پاتر در امریکا دارد بیشتر شامل حال این موضوع میشود.
با این حال، نیویورک تایمز، هفته گذشته مطلبی را در مورد وضعیت بازار نشر کتاب کودکان نوشت:

… وقتی هیچ کتاب هری پاتری برای انتشار برنامه ریزی نشده باشد، رشد کتاب های کودکان در 2007 با ضعف روبرو خواهد شد.
(احتمالا کتاب هفت در سال 2007 منتشر نخواهد شد، هیچ کس در این مورد اطمینان ندارد.)
منبع: AP توسط Leaky Cauldron برگردان شده از: HPANA