کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

ناشر: کتاب 7 ‘احتمالا’ در 2007 می آید

ریاست انتشارات بلومزبری، لیز کالدر ابراز امیدواری کرد که قسمت بعدی یا همان آخرین قسمت کتاب هری پاتر احتمالا در 2007 منتشر خواهد شد.
در مصاحبه ای، کالدر در گفتگو با یک سرویس خبری هندی گفت:
“یک قسمت دیگر از هری پاتر بیشتر باقی نمانده است که رولینگ این را از اول هم اعلام کرده بود. پس بعد از این کتاب دیگر هیچ کتاب هری پاتری نوشته نخواهد شد. ولی امکان این وجود دارد که رولینگ برای ما کتاب های دیگری هم بنویسد. امیدوارم کتاب بعدی هری پاتر در سال 2007 منتشر شود.”
بعد از جو، کالدر تنها شخصی است که میتوان به پیش بینی های او دل خوش کرد و در حد شایعه قلم داد نکرد.
منبع: Daily India