فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

بخش دوم فیلم برداری در اسکاتنلد برای ‘محفل ققنوس’

با فیلم برداری بخش های اصلی هری پاتر و محفل ققنوس، فعالیت گروه تا اواسط جولای به تعویق افتاد، بخش دوم فیلم برداری در اسکاتلند ضبط میشود که در مناطق “گلین فینن”، “گلنکو” و دره “اتایو” از اسکلتلند خواهد بود. از این صحنه ها و مناظر به عنوان پیش زمینه فیلم استفاده خواهد شد و یا این فیلمبرداری شامل صحنه هایی خواهد بود که بدل کاران آنها را انجام خواهند داد.

اول از همه بدل هری پاتر ، در منطقه گلن فینان، در مقابل مقبره بونی پرنس چارلی، روی سنگ هایی کاملاً مسطح لیز می خورد و به سمت آبگیر شیل می رفت. دست اندر کاران فیلم این صحنه را ضبط کردند ، در حالی که توریست های مشتاقی که برای دیدن مقبره رفته بودند هم با هیجان صحنه را تماشا می کردند.
یکی از مردم همان منطقه، به نام دونالد مک لین که از لبه آبگیر مشغول تماشا بود گفت: “وقتی بدل هری پاتر با شیوه کار آشنا شد، می تونست یه مسیر طولانی رو روی سنگها بره.”
منطقه گلن فینان حضور محسوسی در فیلم خواهد داشت، قطار هاگوارتز از روی پل راه آهن این محل عبور خواهد کرد.
این هفته در “گلن کو” با کمک هلیکوپتر و جلوه های کامپیوتری نمای تازه ای از کلبه هاگرید گرفته شد. قبل از آن هم این گروه موفق شده بودند صحنه هایی برفی را در گلن اتیو برداشت کنند.
منبع: طفره زن