رولینگ

رولینگ ۵ تیر در برنامه “ریچارد و جودی”

قبلا خبر داده شد که جی.کی.رولینگ، نویسنده هری پاتر، قرار است مهمان برنامه تلویزیونی ریچارد و جودی در بریتانیا باشد. بالاخره اعلام شد که این مصاحبه برای روز دوشنبه ۵ تیر (۲۶ جوون) در شبکه چهار بریتانیا ساعت ۵ بعد از ظهر پخش می شود.
قرار است این ویدیوی این صمابحه ضبط شود و در اختیار سایت های طرفداری هری پاتری قرار بگیرد.
منبع: The Leaky Cauldron برگردان شده از: HPANA