عوامل فیلم

مهندس جلوه های ویژه در سن ۹۲ سالگی از دنیا رفت

آرتور ویدمر مهندس جلوه های ویژه فیلم های سینمایی درگذشت. او بیشترر به خاطر مهارت در فناوری “صفحه آبی” که باعث میشود یک صحنه در استودیو جداگانه ضبط شود و بعدا زمینه ای به آن اضافه گردد، شهرت داشت. تولید فیلم هایی شبیه هری پاتر و ارباب حلقه ها بدون استفاده از این فناوری غیر ممکن است.
منبع: BBC News برگردان شده از: WizardNews.com