پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
فیلم‌ها

دان لود فیلم های پاتر به زودی در CinemaNow

CinemaNow امروز خبر داد که مجوز توافقنامه با وارنر براز را دریافت کرده است. که به این ترتیب فیلم های هری پاتر جهت نمایش در تلویزیون و دان لود قانونی در وب سایت CinemaNow آماده خواهد شد. این فیلم ها شامل هری پاتر و جام آتش هم میشود.
منبع: Streaming Media برگردان شده از: WizardNews