اخبار سایت

تعطیلی موقتی ارسال DVD و یک نکته

به علت تعطیلات دو روز جاری، کلیه ارسال های فیلم به تهران و شهرستان ها تا صبح ۱۶ خرداد متوقف میشود. دوستان شهرستانی که پول رو واریز کردند، نگران نباشند. ۱۶ خرداد حتما ارسال میکنیم.
از نظر دهنده ها هم بسیار متشکرم و دوباره از ریچارد هریس عزیزم تشکر میکنم.
توجه: محتوا و مضامین مطالب بخش نشان سیاه هیچ ارتباطی با سایت اصلی دیوانه ساز و من نداره.