پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
کتاب‌ها

هری پاتر و دنیای تجارت

“تام موریس”، یک پروفسور پر سابقه از دانشگاه فلسفه نوتردام، مقاله ای در مورد چگونه روش و فلسفه شرح داده شده در هری پاتر میتوانند و باید در وضعیت تجارت دنیای واقعی به کار بسته شوند نوشته است. موریس اعتقاد دارد که جرات در تجارت تعیین کننده است که تصمیم های مصمم و قاطعانه احتیاج به اجرا شدن دارند – اما راهنمای به خصوصی برای رسیدن به شجاعت و جرات وجود ندارد. او اشاره دارد به یکی از خصوصیات مهمتر هری که جرات و شجاعت است و این به سبب بی ترسی و بی باکی او نیست بلکه اشتیاقی برای انجام دادن آن چیزی است که درست به نظر می رسد.

اما وقتی که او می خواهد کاری که درست است را انجام دهد، ارزش های او، وی را کنار می زد، این کار آسان نیست. آقای موریس پنج استراتژی اصلی را از برخوردهای هری با خطر متذکر میشود که ما میتونیم در موقعیت های سخت یا وحشتناک از اونها استفاده کنیم:
آمادگی برای مبارزه: وقتی که قهرمان ثابت شد، هیچ چیز اعتماد نمیسازد و پشتیبانی جرات برای یک کسی که مسئول انجام کاری است. هری برای بازی های کوییدیچ اش تمرین های زیادی می کند، ورزش جادوگران که روی چوب های جادو انجام می شود و با توپ های پرنده سر و کار دارد.
برگردان شده از: MuggleNet