دنیل ردکلیف

عکس جدید از دن

عکس جدید اسکن شده ی دن که مربوط به یک پوستر چهار صفحه ای جدید از دن که در مجله ی فرانسوی آکادمی جادو چاپ شده است را می توانید با کلیک بر روی این لینک مشاهده کنید. اگر با آن لینک مشکلی داشتید، عکس را از اینجا هم میتوانید ببینید.
منبع: UniversHarryPotter.com و DanRadcliffe.co.uk برگردان شده از: Veritaserum.com