پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
مختلف

آنتی پاتری در جرجیا

چند هفته پیش درباره ی مادری در جرجیا گفتیم که سعی کرده بود تا کتاب های هری پاتر را از کتابخانه ی مدرسه ی بچه هایش حذف کند زیرا بچه ها بیش از حد به سوی جادو و افسون جذب شده بودند این مادر به خاطر این کارش از کارش در مدرسه بر کنار شد.