اخبار DVD / فیلم 4 "هری پاتر و جام آتش"

تاریخ انتشار HD-DVD جام آتش

سایت DVD Town گزارش داد که HD-DVD فیلم جام آتش در 29 آگست (7 شهریور) منتشر می شود. این تاریخ هنوز رسما از طرف وارنر براز تایید نشده است. ولی کاور پشت و روی DVD را می توانید از اینجا مشاهده کنید.
با تشکر از U-C.net برای این گزارش!