پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
کتاب‌ها

کودکان مدرسه ای دور افتاده با فرودو ملاقات کردند

کودکان در استان “بتنز” در شمالی ترین نقطه جزایر فیلیپین هفته گذشته سرانجام با گشایش کتابخانه در این استان موفق به ملاقات با فرودو و سرزمین میانی شدند. به زودی کتاب های مجموعه ی هری پاتر هم به کتابخانه این مدرسه فرستاده خواهد شد.
منبع: INQ7 برگردان شده از: WizardNews.com