بازیگران

بازدید دیون موری و استن یانوسکی از ژاپن

بازیگران هری پاتر، دیون موری (سیموس فینیگان) و استن یانوسکی (ویکتور کرام) برای تعطیلات به ژاپن سفر کرده اند. می توانید عکس هایی را از آن ها در این جا ببینید.
منبع: HPANA