بازیگران

بازدید دیون موری و استن یانوسكی از ژاپن

بازیگران هری پاتر، دیون موری (سیموس فینیگان) و استن یانوسكی (ویكتور كرام) برای تعطیلات به ژاپن سفر كرده اند. می توانید عكس هایی را از آن ها در این جا ببینید.
منبع: HPANA