فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

تصاویر جدید از فیلمبرداری محفل ققنوس

چند عکس جدید از فیلمبرداری فیلم «هری پاتر و محفل ققنوس» توسط این سایت منتشر شده که شامل عکس هایی از فیلمبرداری در طول رودخانه ی تیمس در ماه می گذشته و عکس هایی از کلبه ی هاگرید است.
فیلمبرداری در کنار رودخانه: ۱ و ۲
کلبه ی هاگرید: ۱ و ۲ و ۳
منبع: Mugglenet
می توانید این عکس ها را در این جا هم ببینید.