فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

تصاویر جدید از فیلمبرداری محفل ققنوس

چند عكس جدید از فیلمبرداری فیلم «هری پاتر و محفل ققنوس» توسط این سایت منتشر شده كه شامل عكس هایی از فیلمبرداری در طول رودخانه ی تیمس در ماه می گذشته و عكس هایی از كلبه ی هاگرید است.
فیلمبرداری در كنار رودخانه: 1 و 2
كلبه ی هاگرید: 1 و 2 و 3
منبع: Mugglenet
می توانید این عكس ها را در این جا هم ببینید.