فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

فیلمبرداری محفل ققنوس در ایتالیا؟

یک روزنامه ی ایتالیایی گزارش داد که کمپانی برادران وارنر، یک شهر قرون وسطایی در منطقه ی ساونا (در نزدیکی جونا) را برای فیلمبرداری سکانس هایی از فیلم «هری پاتر و محفل ققنوس» انتخاب کرده است. با وجود گزارش های فراوان، تا تأیید رسمی این خبر آن را یک شایعه بدانید. افرادی از طرف برادران وارنر برای نقشه برداری از این محل که دارای طبیعتی زیباست اعزام شده بودند.
منبع: HPANA