فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

فیلمبرداری محفل ققنوس در ایتالیا؟

یك روزنامه ی ایتالیایی گزارش داد كه كمپانی برادران وارنر، یك شهر قرون وسطایی در منطقه ی ساونا (در نزدیكی جونا) را برای فیلمبرداری سكانس هایی از فیلم «هری پاتر و محفل ققنوس» انتخاب كرده است. با وجود گزارش های فراوان، تا تأیید رسمی این خبر آن را یك شایعه بدانید. افرادی از طرف برادران وارنر برای نقشه برداری از این محل كه دارای طبیعتی زیباست اعزام شده بودند.
منبع: HPANA